Proiect complementar Rural Antreprenor

 

 Rural - Manager
 
Proiectul Rural-Manager este implementat de FNTM (www.fntm.ro), în calitate de lider al consorțiului, în parteneriat cu organizațiile Centrul de Training și Dezvoltare al Asociațiilor Angajatorilor din Bavaria - bfz gGmbh (www.bfz.de), S.C. Siveco România SA (www.siveco.ro) și Asociația Euro < 26 (www.euro26.ro). Informatii despre proiect se gasesc la adresa: www.ruralmanager.ro
 
Rural-Manager a fost selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, care e cofinanțat din Fondul Social European. Proiectul are o valoare de circa 8.85 milioane lei și are Contractul de finanțare POSDRU/13/5.2/S/8.
 
Obiectivul general al proiectului Rural-Manager este dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și comportamentului antreprenorial și managerial modern pentru actuali sau viitori întreprinzători din mediul rural, în care, prin dezvoltarea propriilor afaceri, pot genera dezvoltare locală și oportunități de ocupare în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru și Sud-Est.
 
Grupul țintă al proiectului a fost compus din întreprinzatori sau viitori întreprinzatori din mediul rural, din cele 18 județe ale regiunilor de dezvoltare NE, Centru și SE, cu vârsta peste 18 ani, absolvenți minim de liceu sau școală profesională.
Rural-Manager a fost implementat pe o perioada de 16 luni, fiind un proiect inovativ, de pregătire non-formală pentru actuali și viitori întreprinzători din mediul rural. Toate activitățile proiectului s-au derulat conform calendarului de implementare, iar obiectivele asumate au fost depășite.
 
De utilitatea acestui proiect au beneficiat 1576 persoane, actuali și viitori întreprinzatori din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru și Sud-Est, obiectivul asumat fiind doar de 900 beneficiari. Statistica celor 1576 benefiari direcți ai proiectului este structurată astfel: 562 sunt femei, 1206 sunt rezidenți în mediul rural, 376 persoane ocupate în agricultură de subzistență, 779 întreprinzători/manageri, 16 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, dintre care 13 rromi și 3 persoane cu dizabilități, 75 șomeri și 173 persoane fizice autorizate.
 
In cadrul Rural-Manager au fost organizate 18 conferințe locale, în fiecare județ din regiunile vizate, în lunile martie-aprilie 2009, în vederea promovării culturii manageriale și motivării întreprinzătorilor pentru începerea unui proces de educație antreprenorială, în vederea imbunatățirii performanței, creșterii accesului la finanțare, însușirii de bune practici și idei de succes naționale și internaționale, la care au participat 1413 actuali și viitori intreprinzatori.
 
Totodata, a fost realizată o cercetare cantitativă și calitativă asupra nevoilor de formare și consultanță ale întreprinzătorilor și a celor care doresc să inițieze o afacere, în mediul rural din regiunile NE, Centru și SE, la care au participat 942 de persoane. In urma acestei cercetari au fost realizate 942 chestionare aplicate, 30 de interviuri, 3 focus-group-uri și 3 brainstorming-uri. Rezultatele cercetării cantitative și calitative au fost prezentate în broșura Antreprenoriat Rural, disponibilă pe site și tipărită în 1000 exemplare.
 
In cadrul proiectului s-a oferit consultanță personalizată unui numar de peste 395 persoane, prin intermediul a 18 consultanți organizați în 9 birouri regionale.
 
In urma oferirii de asistență personalizată, obiectivele proiectului au fost depășite, reușindu-se obținerea unor rezultate practice concrete în pregătirea și depunerea de cereri de finanțare în vederea accesării de către beneficiari a fondurilor nerambursabile.
 
 
De exemplu, dintre proiectele depuse de beneficiari au fost deja contractate 9 proiecte pe următoarele domenii de finanțare: POSDRU – FSE, PNDR – FEADR, POR - FEDR, „Programul National multinanual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului” si Programul de împădurire a terenului agricol degradat, Administrația Fondului pentru Mediu. Alte cereri de evaluare pe masurile 112, 121, 141, 312, 313 si 431 din cadrul PNDR au fost acceptate in perioada post-finantare.
 
 
Totodata au existat și actuali și viitori întreprinzători care au beneficiat de asistență personalizată în obținere de finanțare pentru investiții, conceperea unui plan de afaceri, dezvoltarea afacerilor, marketing, prin proiect cumulandu-se peste 980 de fișe de consultanță.
 
In cadrul proiectului, au fost furnizate servicii de instruire, consiliere și sprijin pentru manageri, mici sau viitori întreprinzători (selectați în urma conferințelor), prin intermediul unui portal inovativ - instrument integrat, ce a conținut: o platforma de e-Learning, consultanță și networking, o platformă e-business de promovare a produselor și serviciilor beneficiarilor și un site al proiectului ce s-a constituit într-un centru de resurse în continuă dezvoltare, la dispoziția participanților și primarilor din mediul rural www.ruralmanager.ro, cu peste 73.000 de pagini vizualizate. O consecință a dezvoltării acestui instrument a fost crearea unei rețele de cooperare între beneficiarii proiectului, pentru facilitarea transferului de bune practici și inițierea de parteneriate între aceștia.
 
În perioada august 2009 - martie 2010, au beneficiat de educație managerială 401 cursanți ai „Programului de instruire managerială și consultanță Rural-Manager”. Cursanții au participat la sesiuni de instruire tradițională față în față și la instruire pe platforma AeL. Disciplinele studiate în cadrul programului pe platforma AeL sunt: Management strategic, Management financiar, Management de proiect, Plan de afacere, Inițiere IT pentru afaceri. Disciplinele au fost structurate în cadrul a 11 Pachete de instruire, cuprinzând 627 de momente de învățare și 15 teste online. Cursanții au schimbat aproximativ 2000 de mesaje pe platformă, fiecare cursant petrecând in medie 204,6 ore pe platformă.
 
În vederea absolvirii, 365 de cursanți au promovat 15 teste aferente celor 5 discipline și 369 au realizat un proiect aplicativ pentru rezolvarea unei probleme întâmpinate în inițierea sau dezvoltarea afacerii proprii. Pentru a marca finalizarea proiectului si premierea absolvenților s-au realizat 3 conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului în rândul a peste 300 de beneficiari si membri ai echipei de proiect.
 
Proiectul Rural-Manager este un proiect de succes, prin implementarea căruia s-au depășit țintele asumate. In urma acestui proiect, FNTM va ramane cu o rețea de consultanți care vor atrage noi clienți pentru acest model alternativ de formare și consultanță. Avem cadrul creat, cursurile proiectate, o baza de date însemnată, un portal de afaceri și o rețea de networking sudată. Proiectul este conceput să se îmbunatațească și să se dezvolte după finalizarea finanțării.
 

 

Facebook

Buletin informativPentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati    www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei